Fiskalni Konektor


Za IT preduzeća koja žele da u svoje rješenje ugrade komponentu za fiskalizaciju.

Ako ste krajnji korisnik i želite da fiskalizujete vašim postojećim softverom, predložite autoru vašeg rješenja da nas on kontaktira.

Ako se odlučite za ugradnju Fiskalnog konektora: umjesto mjeseci razvojnog rada, možete funkcionalnost fiskalizacije da sredite u roku od par radnih dana. Ukoliko se odlučite i za upotrebu našeg cloud-a, možete bez dodatnog razvojnog rada odmah upotrebljavati i sav reporting, pripremljen po zahtjevima Poreske uprave. U slučaju upotrebe usluga našeg cloud-a, možete vašim klijentima da omogućite da svaku izdatu fakturu jednim klikom šalju primaocu po odabranom elektronskom putu, kao i da u internet pretraživaču u svako doba i bilo gdje »uživo« nadgledaju prodaju na svim prodajnim mjestima.

O RJEŠENJU:

Fiskalni konektor može se integrisati u bilo koje rješenje za izdavanje faktura koje može pozvati spoljašnji .EXE sa parametrima. Pripremite podatke iz računa u obliku tekstualnog, CSV ili JSON fajla, pozovite konektor i u responsu dobijete IKOF, JIKR, QR kod i vrijeme fiskalizovanja. Za vaš softver pisan u C# .NET tehnologiji u paketu se nalazi i konektor u obliku .DLL biblioteke za direktnu integraciju. Integraciju možete izvesti u roku od par radnih dana, što je velika ušteda u poređenju sa mjesecima razvojnog rada potrebnog da se razvije stabilno vlastito rješenje.

Integratori, vi možete odlučiti da podatke o fiskalizovanim fakturama ostavite u našem cloud-u i za svoje klijente odatle izvodite sav potreban reporting, zahtijevan od strane PU.

Početna uputstva  (How To Start)


Za preuzimanje How to Start dokumenta kliknite na link. Ovdje ćete naći detaljna uputstva za instalaciju i korištenje Fiskalnog konektora.

How To Start

Uspostavljanje rješenja 

Preuzimanje fiskalnog konektora (prijava nije potrebna)

Integracija u skladu s ispod navedenim uputstvima, testiranje kroz demo preduzeće, registracija vašeg konkretnog preduzeća, preuzimanje licenci za vaše uređaje i cijelo testiranje napravljene integracije može se uraditi unutar par radnih dana.
U toj fazi sve u vezi fiskalizacije vaših izdatih računa izvodi se u komunikaciji sa testnim okruženjem Poreske uprave i potpuno je besplatno.
Registracija preduzeća (prijava nije potrebna)

Poslije integracije i testiranja na demo preduzeću, za fiskalizaciju faktura izdatih iz vašeg konkretnog preduzeća treba napraviti registraciju preduzeća. Pri registraciji nekom od zaposlenih treba dodijeliti ulogu administratora poslovnog odnosa.

Sign in

Prijavite se svojim nalogom ili nalogom koji vam je proslijedio administrator.


Preuzimanje licenci

Prijavite se svojim nalogom ili nalogom koji vam je proslijedio administrator. Preuzmite ključ licence koji treba postaviti u konfiguracioni fajl konektora (odnosno njime zamijeniti ključ demo preduzeća u parametru EnuId). Licenca je potrebna za svaki uređaj odnosno svako mjesto fakturisanja.


Upravljanje i kontrola

Administracija

Za početak fiskalizacije na produkcijskom okruženju PU mora se podesiti još par bitnih stvari (ubaciti sertifikat i registarske brojeve iz SEP portala, aktivirati posljednji test i prebaciti način rada u produkcijski). To može da uradi registrovani administrator poslovnog odnosa (kroz postupak za administraciju) ili mi u servisu (ako nam pošaljete potpisano već pripremljeno ovlaštenje).

Tek kada stvarno započne fiskalizacija vaših računa na produkcijskom okruženju Poreske uprave potrebno je podmiriti troškove licenci za aktivna mjesta fakturisanja.

Administracija

Pregled faktura (ako su sačuvane u cloud-u)

Pregled faktura je postupak u kojem klijenti, koji koriste jedno od rješenja ponudjenih na stranici fiskalizuj.online, mogu da vide sve podatke koji su bili poslati u fiskalizaciju.
U postupku mogu se i sređivati fakture koje se iz nekog razloga nijesu uredno fiskalizovale.

Pregled Faktura

Cjenovnik


Cijena licence je po mjestu fakturisanja, pri čemu je svaka dodatna licenca jeftinija. Iznad pet licenci svaka licenca košta 100 EUR. Znači:


300 €


Za 1 licencu


2 x 200€


Za 2 licence

3 x 150€


Za 3 licence

4 x 120€


za 4 licence

5 x 110€


Za 5 licenci 

6 x 100€


Za 6 licenci

Za svaku narednu licencu cijena je 100 €

Cijena je jednokratna i uključuje osnovnu tehničku pomoć (mail-om) izvođačima fakturisanja u vrijeme izvođenja integracije. Ako bi vašim izvođačima softvera trebala dodatna programerska podrška, možemo se s njima dogovoriti i za pomoć »uživo« (Zoom, Skype, Teams). Cijena takve pomoći plaća se po cjenovniku za podršku(support) .