Fiskalizuj masovno


Servis za fiskalizovanje velikog broja faktura, u što kraćem vremenu.

Za preduzeća koja svakog mjeseca izdaju generičke račune.

Preduzećima koja svaki mjesec izdaju veliki broj faktura od velike pomoći može biti Masovna fiskalizacija.  Ova usluga prima podatke o fakturama u jednom fajlu, fiskalizuje sve te račune, dopunjuje ih svim potrebnim podacima u vezi fiskalizacije i vraća ih nazad spremne za štampu. Po želji korisnika naša usluga može da preuzme i kompletnu distribuciju do primalaca po svim mogućim putevima od svih elektronskih puteva, do klasičnog štampanja i slanja običnom poštom.

Servis za masovnu fiskalizaciju

Izdajete veliki broj faktura na mjesečnom nivou? Pripremite listu računa sa zahtijevanim podacima i putem HTTPS ili FTPS protokola listu tih računa pošaljite u naš servis. Servis će fiskalizovati sve račune sa liste i vratiti vam listu dopunjenu sa četiri podatka (IKOF, JIKR, sadržaj QR koda, tačno vrijeme fiskalizacije). Podatke uključite na račune i nakon toga račune odštampajte uobičajenim putem. Lako i po svim pravilima novog Zakona o fiskalizaciji!

Upravljanje i kontrola

Administracija

Za početak fiskalizacije na produkcijskom okruženju PU mora se podesiti još par bitnih stvari (ubaciti sertifikat i registarske brojeve iz SEP portala, aktivirati posljednji test i prebaciti način rada u produkcijski). To može da uradi registrovani administrator poslovnog odnosa (kroz postupak za administraciju) ili mi u servisu (ako nam pošaljete potpisano već pripremljeno ovlaštenje).

Tek kada stvarno započne fiskalizacija vaših računa na produkcijskom okruženju Poreske uprave potrebno je podmiriti troškove licenci za aktivna mjesta fakturisanja.

Administracija

Pregled faktura (ako su sačuvane u cloud-u)

Pregled faktura je postupak u kojem klijenti, koji koriste jedno od rješenja ponudjenih na stranici fiskalizuj.online, mogu da vide sve podatke koji su bili poslati u fiskalizaciju.
U postupku mogu se i sređivati fakture koje se iz nekog razloga nijesu uredno fiskalizovale.

Pregled Faktura