Tehnička podrška


Link

Ugovor o podršci koji se plaća na mjesečnom nivou na najmanje 2h mjesečno vam omogućava da imate podršku naše tehničke službe uživo (telefon, Skype, Zoom, Teams). Najmanji period obračuna je 15 min / 15 €.

Nakon toga se programska podrška plaća po istim intervalima, istoj cijeni 15 min / 15 € .

Garantujemo Vam da ćemo početi sa rješavanjem Vašeg problema u sljedeća 4 sata u toku radnog vremena, od Vašeg poziva za pomoć.

Za podršku (support) izvan radnog vremena i za podršku (support) sa kraćim odzivnim vremenom, potrebno je potpisati poseban SLA (System Layer Agreement).

Ugovor se mjesečno obnavlja automatski, ukoliko Vam više nije potreban, možete ga uvijek ukinuti.

Bez ugovora o podršci (koji se plaća na mjesečnom nivou), podrška uživo (telefon, Skype, Zoom, Teams) nije omogućena. Bez ugovora postoji samo opcija kontakta putem mail adrese.