Virtuelni Fiskalni Printer


Link

Softverska čarolija za fiskalizaciju bezgotovinskih računa bez ikakvih promjena u vašem sadašnjem rješenju.

Namijenjeno preduzećima koja bi zbog fiskalizacije morala da zamijene svoja kompleksna i dobro uvedena softverska rješenja.

Ako neko preduzeće godinama nadograđuje kompleksan sistem fakturisanja, a sami autori iz nekog razloga nijesu u stanju da im ponude funkciju fiskalizacije, to preduzeće bi svoj godinama specifičko razvijani i dobro uvedeni softver jednostavno moralo da zamijeni. Tu stupa na scenu rješenje Virtuelni fiskalni printer koje je cijela mala čarolija. Ono omogućava da preduzeće još uvijek upotrebljava taj isti, ni malo promijenjen, softver, koji uz našu pomoć čudesno dobija funkconalnost fiskalizacije. Sav reporting po zahtjevima PU u tom slučaju garantuje usluga Fiskalizuj.Online.

O RJEŠENJU:

Rješenje je kombinacija lokalno instaliranog programa i serverskog dijela u oblaku. Lokalni program softverski simulira printer, na taj način "preuzme" račun i šalje ga u servis Fiskalizuj.Online. Tu se iz računa pročita sve potrebno, račun se fiskalizuje, modifikuje (u njega se stavi IKOF, JIKR, QR kod i vrijeme fiskalizacije) i zatim vraća nazad kako bi se poslao na fizički printer.

Ako korisnik želi, modifikovani račun može automatski da se pošalje primaocu računa elektronskim putem.

Sve zahtijevane reporte za PU obezbjeđuje servis Fiskalizuj.Online.


Uspostavljanje rješenja 

1. Registracija

Za rad sa Virtuelnim Fiskalnim printerom treba napraviti registraciju vašeg preduzeća. Pri registraciji nekom od zaposlenih treba dodijeliti ulogu administratora poslovnog odnosa.


2. Uputstvo za instalaciju i korištenje Fiskalnog printera:

3. Preuzimanje

Nakon uspješne registracije, potrebno je izvršiti preuzimanje i instalaciju programa. Poslije instalacije, u korisnički interfejs virtualnog printera treba se prijaviti napravljenim nalogom i preuzeti licencu. Na virtuelni printer “DDD Solutions Fiscal Printer” šaljite (štampajte) pet računa. Jedan račun sa jednom stavkom, jedan sa dvije stavke, jedan sa brojem stavki koji prelazi jednu stranicu i još dva prosječna računa. Kada završimo analizu vaših faktura i zaključimo koliko rada treba za pripremu specifičkog rješenja za vaše vrste faktura, poslaćemo vam ponudu sa cijenom i kontaktiraćemo vas. Tek kada počne fiskalizacija vaših računa na produkcijskom okruženju Poreske uprave, potrebno je podmiriti troškove aktivnih licenci.


Upravljanje i kontrola

Administracija

Kada vam fakturisanje već odlično radi pri fiskalizaciji na testnom okruženju PU, treba još srediti preduslove da pređete u fiskalizaciju na produkcijskom okruženju PU.
Za taj prelazak postoje dvije mogućnosti:

1. Da vam sasvim sve sredimo mi
U tom slučaju ispišite i popunite dolje navedeni document, potpišite i pečatirajte ga na svim predviđenim mjestima, pošaljite ga papirnim poštom na navedenu adresu i u vaše ime sve završavamo mi.

2. Da nam dostavite sertifikat, a mi sredimo ostale korake
U tom slučaju pošaljite nam elektronskom poštom fajl sertifikata i lozinku koja je došla uz njega od kompanija CoreIt, Pošta Crne Gore, M-tel ili T-com ili nam dostavite neotvorenu kovertu. Mi ćemo za vas upisati sve podatke koje ste nam dostavili u Dokumentu za nove korisnike u SEP portal i dobiti sve kodove za prelazak na fiskalizaciju na produkcijkom okruženju Poreske uprave.

3. Da sami sredite sve potrebne preduslove 
U tom slučaju ispišite i popunite drugi dokument, koji navodi da ćete sami nabaviti sertifikat i uraditi sve potrebno za prelazak.

Tek kada stvarno započne fiskalizacija vaših računa na produkcijskom okruženju Poreske uprave potrebno je podmiriti troškove licenci za aktivna mjesta fakturisanja.
Administracija

Pregled faktura (ako su sačuvane u cloud-u)

Pregled faktura je postupak u kojem klijenti, koji koriste jedno od rješenja ponudjenih na stranici fiskalizuj.online, mogu da vide sve podatke koji su bili poslati u fiskalizaciju.
U postupku mogu se i sređivati fakture koje se iz nekog razloga nijesu uredno fiskalizovale.

Pregled Faktura

Cjenovnik


Cijena za upotrebu Virtuelnog fiskalnog printera sastavljena je od dva dijela: 

1. Cijene za pripremu postupaka za prepoznavanje vaših oblika faktura

Cijena za pripremu postupaka počinje od 500 EUR. Definiše se tek kada analiziramo sve vaše različite uzorke faktura.

2. Licenci za instalirani broj printera
300€

- za 1 licencu

2 x 200€

- za 2 licence

3 x 150€

- za 3 licence

4 x 120€

- za licence

5 x 110€

- za 5 licenci

6 x 100€

- za 6 licenci

Za svaku narednu licencu cijena je 100€.