Pregled Faktura

Postupak pregled faktura dostupan je svim operaterima u firmi.
Informacije za prijavu možete dobiti od administratora poslovnog odnosa iz vaše kompanije. 

U njemu možete pregledati fakture u onom obliku u kojem ste ih poslali u naš sistem, kako su izgledale nakon fiskalizacije i vidjeti njihovu vizuelizaciju ukoliko ste nama proslijedili samo podatke.