Administracija
Administrator poslovnog odnosa prijavom dobija pristup postupku administracija u kojem upisuje podatke kompanije i ima pregled svih detalja.

Samo osoba koja se registrovala kao administrator poslovnog odnosa u nekom preduzeću ima pristup postupku administracija.

Najbitnije je da administrator tu može srediti sve zakonske preduslove da se fakture preduzeća fiskalizuju na produkcijskom okruženju Poreske uprave. 

U administraciji preduzeća imate pristup procesima:

1. Narudžba, preuzimanje i instaliranje svih potrebnih sertifikata.
2. Spisak lokacija i operatera
3. Prepisati kodove iz SEP portala kako bi prešli u fiskalizaciju na produkcijskom okruženju PU.